ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК
СУДОВОВИШНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Юрій Йосифович БУЩАК

Тел. 37-244

Дні прийому:
Понеділок  з  900   _  1800, обідня перерва з 1300   _  1400.
Четвер  з  900   _  1800, обідня перерва з 1300   _  1400.

Графік особистого прийому громадян: 
Вівторок з 900   _  1300


Посадові та функціональні обов'язки:

 • Виконує основні обов'язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Дотримується вимог та обмежень, обмовлених Законами України «Про боротьбу з корупцію» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Забезпечує проведення на території міської ради земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель, створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.
 • Бере участь у реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.
 • Реалізує на території міської ради державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає управлінню земельних ресурсів Держкомзему України пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.
 • Готує та вносить на розгляд ради пропозиції та проекти рішень щодо:
  • встановлення ставки земельного податку;
  • передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;
  • надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;
  • викупу земельних ділянок для суспільних потреб міської ради.
 • Готує та вносить на розгляд ради проекти висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно Земельного кодексу України.
 • 3а дорученням міського голови інформує населення щодо вилучення (викуп), надання земельних ділянок.
 • Здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання.
 • 3дійснює контроль за сплатою власниками земельних ділянок та землекористувачами плати за землю.
 • Здійснює на території міської ради моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок.
 • Приймає участь в підготовці матеріалів для оформлення договорів на право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди.
 • Здійснює на території міської ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель
 • та подає її в установлені терміни до районного відділу земельних ресурсів.
 • Бере участь у складні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.
 • Здійснює на території міської ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об'єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.
 • Надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір.
 • 3а дорученням міського голови розглядає земельні спори, готує проекти висновків згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян», бере участь у засіданні постійної земельно-погоджувальної комісії.
 • Подає районному відділу земельних ресурсів, виконкому міської ради інформацію про хід здійснення земельної реформи на території міської ради.
 • Вносить міському голові і начальнику районного відділу земельних ресурсів пропозиції щодо покращення організації робіт, пов'язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.
 • Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього міською радою завдань.
 • Несе відповідальність за зберігання в належному стані та використання в практичній роботі картографічних матеріалів міста Судова Вишня.
 • Несе відповідальність і здійснює контроль за узгодженням та проведення робіт з охорони зон кабельних ліній електрозв'язку.
 • Щорічно складає списки механізаторів, які працюють на землерийних машинах та проводить з ними роз'яснювальну роботу та інструктаж з питання охорони зон кабельних ліній електрозв'язку.
 • Бере участь у роботи комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об'єктів, що будують на території місчької ради з метою раціонального використання та охорони земель.
 • Проводить зміни в У розділі погосподарського обліку, складає звіти в управління статистики по даному розділу.
 • Веде облік та контроль за розглядом листів, скарг та заяв громадян по земельним питанням.
 • Вирішує за дорученням міськогоголови або міської ради інші питання пов'язані з діяльністю ради та її органів.