ГОЛОВА СУДОВОВИШНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Олег Іванович МАРТИНЕЦЬ

Тел. 37-128

Народився 02.09.1965 р. в с.Волостків, нашого району. Українець. Позапартійний. Освіта: дві вищі, сільськогосподарська та юридична. Працював: до і після служби в армії в колгоспі ім. Галана, пізніше Шевченка, до 1990 р. на посадах ветфельдшера, художника, голови профспілкового комітету колгоспу та ветлікаря. З 1990 р. по 2008 р. працював в ОВС, Мостиському райвідділі міліції на посадах інспектора ДІМ, з 1992 р. в державній службі боротьби з економічними злочинами від простого оперативника до начальника відділення. З травня 2008 р. пенсіонер МВС. Одружений. Дружина: Мартинець Ольга Миколаївна родом з с.Дмитровичі, Мостиського району, приватний підприємець. Маємо двох дорослих дітей, з 1995 р. проживаємо в м. Судова Вишня, вул. Загороди, 10. Депутат Мостиської районної ради двох останніх скликань. До посади міського голови керував двома районними громадськими організаціями на громадських засадах.

Передвиборча програма


Дні прийому:
Понеділок  з  900   _  1800, обідня перерва з 1300   _  1400.
Четвер  з  900   _  1800, обідня перерва з 1300   _  1400.

Графік особистого прийому громадян: 
Вівторок з 900   _  1300Функціональні та посадові обов'язки

 • Забезпечує здійснення у межах, визначених законом, повноважень органів виконавчої влади на території міста Судова Вишня, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
 • Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету, виконавчими органами міської ради.
 • Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатур заступників ради та виконкому, секретаря ради.
 • Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.
 • Скликає сесії міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради, головує на сесіях міської ради та засіданнях виконкому.
 • Підписує ухвалені рішення міської ради, виконавчого комітету. Видає розпорядження відповідно до повноважень міського голови, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіт про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює в засобах масової інформації затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.
 • Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради , підприємств. установ та організацій, шо належать до кому нальної власності відповідних територіальних громад.
 • Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.
 • Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради та її виконавчого комітету.
 • Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових - у тому числі валютних коштів , використовує їх лише за призначенням , визначеною радою.
 • Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключно компетенції ради, подає на затвердження ради.
 • Веде особистий прийом.
 • Забезпечує на відповідній території додержання законодаства щодо розгляду звернень громадян та їх об"єднань.
 • Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони віднесені до виключно повноважень ради або віднесені радою до відання її виконавчих органів.
 • Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
 • Організовує роботу з правового забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.
 • Спрямовує роботу підприємств, установ та організацій, що є у міській комунальній власності, на підвищення їх участі в охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю і правопорушеннями. Забезпечу є взаємодію міської ради з органами прокуратури. Служби безпеки України, внутрішніх справ.
 • Здійснює у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж передбачені чинним законодавством заходи шодо врятування життя людей, захисту їх здоров'я і прав, підтримання громадського порядку, збереження матеріальних цінностей.
 • Забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, організаціями і установами, сприяє організації та проведенню військових навчальних зборів. Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою.
 • Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення даним йому законом повноважень.
 • При здійсненні даних повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед иериторіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів влади - також підконтрольним органам виконавчої влади.
 • Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною. Громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов»язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений термін.