СЕКРЕТАРІАТ МІСЬКОЇ РАДА

Секретар міської ради

Алла Михайлівна ЛЮБІНСЬКА

Тел. 37-240


Дні прийому:
Понеділок  з  900   _  1800, обідня перерва з 1300   _  1400.
Четвер  з  900   _  1800, обідня перерва з 1300   _  1400.

Графік особистого прийому громадян: 
П'ятниця з 900   _  1300


Секретар виконкому

Марія Василівна ЛИС

Тел. 37-240


Дні прийому:
Понеділок  з  900   _  1800, обідня перерва з 1300   _  1400.
Четвер  з  900   _  1800, обідня перерва з 1300   _  1400.

Графік особистого прийому громадян: 
Середа з 900   _  1300

Видача довідок:
Понеділок  з  930   _  1700, обідня перерва з 1300   _  1400.
Четвер  з  930   _  1800.

Реєстрація актів цивільного шлюбу:
Заяви про реєстрацію цивільного шлюбу подавати за 1 місяць і 1 день до дня реєстрації.Посадові та функціональні обов'язки
Секретаря міської ради

 • Обирається міською радою і входить до складу виконавчого комітету за посадою.
 • Виконує повноваження, зазначені в статті 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 • У випадку відсутності чи неможливості виконання міським головою своїх функцій виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” за виключенням питань, що стосуються діяльності виконавчих органів міської ради.
 • Забезпечує інформування депутатів і населення міста про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.
 • Контролює організаційно-технічне забезпечення засідань міської ради та інших заходів за дорученням міського голови.
 • Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців та населення, організує контроль за їх виконанням.
 • Забезпечує гласність в роботі міської ради та її органів.
 • За дорученням міського голови координує, спрямовує діяльність постійних комісій міськради та сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 • Бере участь у розгляді питань на засіданнях постійних комісій міської ради.
 • Організовує роботу голів депутатських фракцій міської ради.
 • Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.
 • Сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів по реалізації пропозицій та доручень виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях міської ради.
 • Надає депутатам консультації щодо оформлення матеріальної допомоги малозахищеним громадянам.
 • Організовує за дорученням ради, відповідає перед міським головою за здійснення повноважень, визначених чинним законодавством, щодо організації підготовки та проведення виборів Президента України, Верховної Ради України, місцевих виборів, всеукраїнського та місцевого референдумів.
 • За дорученням міського голови здійснює оперативне управління процесом ведення державного реєстру виборців.
 • Сприяє роботі міської територіальної виборчої комісії та іншим виборчим процесам.
 • Здійснює проведення громадських слухань. Забезпечує інформування мешканців міста про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання. В десятиденний термін оприлюднює через ЗМІ резолюцію громадських слухань.
 • Забезпечує розгляд звернень депутатів міської ради, контролює стан цієї роботи.
 • Подає свої пропозиції та пропозиції депутатів міської ради до перспективного та поточного планів роботи ради та її виконавчого комітету.
 • Забезпечує здійснення заходів, пов'язаних із:
  • військово-патріотичним вихованням населення;
  • призовом громадян на строкову військову та альтернативну     невійськову службу.
 • Організовує взаємодію  міської ради  з:
  • політичними партіями;
  • громадськими організаціями;
  • релігійними організаціями;
  • органами самоорганізації населення;
  • об’єднаннями, рухами.
 • Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю ради.
 • З метою вирішення поставлених завдань надає доручення, які є бов’язковими для виконання, усім посадовим і службовим особам не залежно від підпорядкованості.
 • Очолює:
  • Робочу групу обліку виборців під час проведення виборів;
  • Робочу групу з питань впровадження адміністративно-територіальної реформи;
  • Оргкомітет з питань підготовки та проведення громадських слухань.
  • Робочу групу з проведення  Всеукраїнського перепису населення.
 • Розглядє відповідно до чинного законодавства клопотання і вносить пропозиції відзначення та нагородження громадян.
 • Здійснює оформлення особових, справ, зберігання декларацій, записи  в трудових книжках про прийом та звільнення з  роботи.
 • Бере участь у складанні номенклатури справ, виконує вчинення нотаріальних дій .
 • Організовує роботу з обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.
 • Готує питання розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності.
 • Забезпечує згідно з розподілом повноважень взаємодію міської ради з облдержадміністрацією, обласною радою, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в місті в процесі підготовки, прийняття і реалізації розпорядних та інших документів, поточної діяльності міської ради.
 • Здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.
 • Секретар міської ради Любінська А.М., виконує обов’язки секретаря  виконкому   у    разі   його  відсутності.
 • У своїй діяльності підпорядковується  міському голові.

Посадові та функціональні обов'язки
Секретаря виконкому

 • Секретар виконкому забезпечує організаційну діяльність виконавчого комітету та інших виконавчих органів міської ради.     За посадою входить до складу виконавчого комітету ради, підписує додатки до рішень виконкому. Організовує планування роботи виконавчого комітету, доведення до виконавців рішень виконкому, розпоряджень міського голови, рішень Мостиської районної державної адміністрації, Мостиської районної ради, міської ради, законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та організовує контроль за їх виконанням.
 • Секретар виконавчого комітету здійснює :
  • організаційно-технічне забезпечення засідань виконкому та інших заходів за дорученням міського голови.
  • ведення підготовки питань, що розглядаються на засіданнях виконкому міської ради;
  • забезпечення контролю та організації виконання рішень прийнятих виконачим комітетом міської ради, в тому числі з питань ЖКГ, торгівлі, побуту,громадського харчування, транспорту, зв’язку, промисловості освіти, охорони здоров”я,фізичної культури та спорту;
  • готує проекти рішень виконкому та розпоряджень по питаннях роботи виконкому міської ради;
  • подає інформацію у вищестоящі організації  та громадянам з питань,які входять до його відання ;
  • ведення облік громадян,які потребують соціальної допомоги,дітей схильних до правопорушень,які потребують соціального захисту , сімей, батьки,яких ухиляються від виконання батьківських обов»язків, багатодітних сімей, дітей-сиріт, напівсиріт позбавлених батьківської опіки та організовує виконання рішень виконкому з цих питань;
  • ведення  діловодства відповідно до вимог державних стандартів, контролю за виконанням директивних та розпорядчих документів;
  • ведення реєстрації актів громадянського стану ;
  • підготовку та видачу  довідок громадянам з питань,віднесених до відання виконкому;
  • ведення та  контроль вхідної   та  вихідної  кореспонденції;
  • ведення  журналу  реєстрації пропозицій, заяв і скарг  громадян  та контроль за заявами .
  • забезпечення належного зберігання в міській раді офіційних та робочих документів.
  • централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.
  • організацію роботи апарату виконкому міської ради.
 • За  дорученням  міського  голови  координує  роботу тимчасових комісій міської ради.
 • Контролює питання звернення до суду про визнання  незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та органійзацій, які обмежують права територіальної  громади.
 • Готує питання розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності.
 • Вносить пропозиції по структурі і чисельності  виконкому, штатного розкладу апарату виконкому.
 • Відповідає за розробку планів роботи виконкому, організацію діловодства у виконкомі, оформлення документації виконкому на постійне збереження та передачу до районного архіву.
 • Сприяє розширенню житлового будівництва , надання громадянам, які мають потребу  в житлі, допомоги в будівництві житла.
 • Сприяє здійсненню заходів пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів, виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 • Сприяє роботі  комісії  по опіці та піклуванню, адмінкомісії.
 • У своїй діяльності підпорядковується міському голові.